Uçak kazalarından kurtulanların büyük bölümü uçağın kuyruğuna yakın oturanlardır!