Fotoğraf Kitabı – Fotoğraf Neyi Anlatır.

Walter Benjamin_Fotoğrafın Küçük Tarihi
Andre Bazin-Fotoğraf Görüntüsünün Varlık Bilimi
Rosalind E. Krauss_Fotoğrafı Yeniden Keşfetmek
Beyhan Özdemir_Çağdaş Sanat Akımları ve Fotoğraf
Merter Oral_Fotoğraf ve Toplumsal Değişme
Jean Baudrillard_Yokoluş Sanatı
Orhan Alptürk_Baudrillard ve Fotoğraf
Sadık Tumay_Kimliğin Hiper Gerçek Boyutu ve Fotoğraf
Ahu Antmen_ Çağdaş Sanatta Fotoğraf Kullanımı Ve Türkiye’de Fotoğraf
Temelli Sanat Üzerine Düşünceler
Birsel Matara_80’den Günümüze Türk Fotoğraf Sanatına Genel Bir Bakış
M.W.Marie-Siyasetin İfadesi Fotoğrafı Düşünmek
Göran Sonesson_Fotografik Göstergebilimin Kısa Tarihi
Sayfa Sayısı 208
Yayınevi – Hayalperest yayınevi
Fiyatı – 19 TL